11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions que ocorren principalment en el transcurs del treball de part i el part (660-669)

661  Anomalies de les contraccions uterines

661.2  Altres inèrcies uterines i inèrcies uterines no especificades  (Ex.)

661.21  Altres inèrcies uterines i inèrcies uterines no especificades, part, amb menció de l'estat prepart o sense

Altres i les inespecificades inèrcies uterines,  amb part durant episodi actual assistència

Dona SpaceHtm12-55 anys

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 190  Destret fetal i treballs del part anormals

 

661.20  661.23

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat