11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions que ocorren principalment en el transcurs del treball de part i el part (660-669)

661  Anomalies de les contraccions uterines

661.2  Altres inèrcies uterines i inèrcies uterines no especificades

Altres i les inespecificades inèrcies uterines.  Contraccions dèbils,  treball part:  intermitent,  irregular

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

atonia uterina sense hemorràgia

contraccions dèbils

dinàmica uterina intermitent

dinàmica uterina irregular

marxa lenta de la fase activa del part

Exloure:

atonia uterina amb hemorràgia (666.1)

atonia uterina postpart sense hemorràgia (669.8)

Conté:

661.20  Altres inèrcies uterines i inèrcies uterines no especificades, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

661.21  Altres inèrcies uterines i inèrcies uterines no especificades, part, amb menció de l'estat prepart o sense

661.23  Altres inèrcies uterines i inèrcies uterines no especificades, estat o complicació prepart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 190  Destret fetal i treballs del part anormals

 

661.1  661.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat