11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions que ocorren principalment en el transcurs del treball de part i el part (660-669)

660  Obstrucció del part

660.7  Intent de part fallit amb fòrceps o extractor de ventosa no especificat

Fallida de fòrceps o extractor de ventosa,  inespecificada.  Aplicació ventosa o fòrceps, sense afecció

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

aplicació de ventosa o fòrceps, sense menció d'afecció

Conté:

660.70  Intent de part fallit amb fòrceps o extractor de ventosa no especificat, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

660.71  Intent de part fallit amb fòrceps o extractor de ventosa no especificat, part, amb menció de l'estat prepart o sense

660.73  Intent de part fallit amb fòrceps o extractor de ventosa no especificat, estat o complicació prepart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 188  Desproporció fetopelviana, obstrucció

 

660.6  660.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat