11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions que ocorren principalment en el transcurs del treball de part i el part (660-669)

660  Obstrucció del part

660.6  Intent de part fallit no especificat

Treball del part fallit inespecificat.  Treball del part fallit sense menció d'afecció o afecció sospitada

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

intent de part fallit, sense menció d'afecció o afecció sospitada

Conté:

660.60  Intent de part fallit no especificat, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

660.61  Intent de part fallit no especificat, part, amb menció de l'estat prepart o sense

660.63  Intent de part fallit no especificat, estat o complicació prepart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 188  Desproporció fetopelviana, obstrucció

 

660.5  660.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat