11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions que ocorren principalment en el transcurs del treball de part i el part (660-669)

660  Obstrucció del part

660.1  Obstrucció causada per la pelvis òssia

Obstrucció del treball del part per pelvis òssia.  Qualsevol condició classif. a 653 causant d'obstrucció

Dona SpaceHtm12-55 anys

Informació complementària

Inclou qualsevol afecció classificable a 653, que causa obstrucció durant el part

Empreu un codi addicional de 653.0-653.9 per a identificar l'afecció.

Conté:

660.10  Obstrucció causada per la pelvis òssia, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

660.11  Obstrucció causada per la pelvis òssia, part, amb menció de l'estat prepart o sense

660.13  Obstrucció causada per la pelvis òssia, estat o complicació prepart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 188  Desproporció fetopelviana, obstrucció

 

660.0  660.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat