11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Part normal i altres indicacions per a l'assistència de l'embaràs, el treball de part i el part (650-659)

655  Anomalia fetal coneguda o sospitada que afecta el tractament de la mare  (IC)

655.9  Anomalia no especificada

655.93  Anomalia no especificada, estat o complicació prepart

Anormalitat fetal inespecificada,  que afecta el manejament matern,  sense part durant assistència

Dona SpaceHtm12-55 anys

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 195  Altre complicació de part i puerperi que afecten maneig mare

 

655.91

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat