11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Part normal i altres indicacions per a l'assistència de l'embaràs, el treball de part i el part (650-659)

653  Desproporció

Desproporció maternofetal

Dona SpaceHtm12-55 anys

Informació complementària

Codifiqueu primer qualsevol obstrucció del part associada (660.1).

Conté:

653.0  Anomalia greu de la pelvis òssia sense cap altra especificació

653.1  Pelvis uniformement reduïda

653.2  Estenosi de la zona superior de la pelvis

653.3  Estenosi de la zona inferior de la pelvis

653.4  Desproporció fetopelviana

653.5  Desproporció provocada per fetus anormalment gros

653.6  Desproporció provocada per fetus hidrocefàlic

653.7  Desproporció provocada per una altra anomalia fetal

653.8  Desproporció d'altre origen

653.9  Desproporció no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 188  Desproporció fetopelviana, obstrucció

 

652  654

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat