11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Principals complicacions relacionades amb l'embaràs (640-649)  (IC)

648  Altres afeccions actuals de la mare classificables en un altre lloc, però que compliquen l'embaràs, el part o el puerperi  (IC, Ex.)

648.8  Tolerància anormal a la glucosa

Tolerància anormal a la glucosa en la mare que complica embaràs,  part o puerperi

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

diabetis gestacional

Empreu el codi addicional, si escau, per al tractament associat actual d'insulina a llarg termini (V58.67).

Informació complementària

Inclou afeccions classificables a 790.21-790.29

Conté:

648.80  Tolerància anormal a la glucosa, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

648.81  Tolerància anormal a la glucosa, part, amb menció de l'estat prepart o sense

648.82  Tolerància anormal a la glucosa, part, amb menció de complicació postpart

648.83  Tolerància anormal a la glucosa, estat o complicació prepart

648.84  Tolerància anormal a la glucosa, estat o complicació postpart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 186  Diabetis, tolerància anormal glucosa, que complica embaràs, part, puerperi

 

648.7  648.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat