11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Principals complicacions relacionades amb l'embaràs (640-649)  (IC)

646  Altres complicacions de l'embaràs no classificades a cap altre lloc  (IC)

646.8  Altres complicacions especificades de l'embaràs

Altres complicacions especificades embaràs. Fatiga, herpes gestacional, augment pes insuficient, tamany úter

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

augment de pes insuficient en l'embaràs

fatiga durant l'embaràs

herpes gestacional

Conté:

646.80  Altres complicacions especificades de l'embaràs, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

646.81  Altres complicacions especificades de l'embaràs, part, amb menció de l'estat prepart o sense

646.82  Altres complicacions especificades de l'embaràs, part, amb menció de complicació postpart

646.83  Altres complicacions especificades de l'embaràs, estat o complicació prepart

646.84  Altres complicacions especificades de l'embaràs, estat o complicació postpart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 181  Altres complicacions de l'embaràs

 

646.7  646.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat