11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Principals complicacions relacionades amb l'embaràs (640-649)  (IC)

646  Altres complicacions de l'embaràs no classificades a cap altre lloc  (IC)

646.7  Trastorns hepàtics durant l'embaràs

Trastorns hepàtics durant embaràs.  De fetge: atròfia groga aguda(obstètrica, veritable) ,  necrosi;  icterícia

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

atròfia groga aguda del fetge (obstètrica) (veritable) de l'embaràs

icterícia gravídica greu

necrosi hepàtica de l'embaràs

Exloure:

hepatitis vírica (647.6)

síndrome hepatorenal consecutiva al part (674.8)

Conté:

646.70  Trastorns hepàtics durant l'embaràs, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

646.71  Trastorns hepàtics durant l'embaràs, part, amb menció de l'estat prepart o sense

646.73  Trastorns hepàtics durant l'embaràs, estat o complicació prepart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 181  Altres complicacions de l'embaràs

 

646.6  646.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat