11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Principals complicacions relacionades amb l'embaràs (640-649)  (IC)

646  Altres complicacions de l'embaràs no classificades a cap altre lloc  (IC)

646.6  Infeccions del tracte genitourinari en l'embaràs

Infecció d'aparell genitourinari en l'embaràs,  que compliquen embaràs,  part o puerperi i treball del part

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

afeccions classificables a 590, 595, 597, 599.0, 616 que compliquen l'embaràs, el part o el puerperi

afeccions classificables a 614.0-615.5, 614.7-614.9, 615 que compliquen l'embaràs o el treball de part

Exloure:

infecció puerperal greu (670)

Conté:

646.60  Infeccions del tracte genitourinari en l'embaràs, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

646.61  Infeccions del tracte genitourinari en l'embaràs, part, amb menció de l'estat prepart o sense

646.62  Infeccions del tracte genitourinari en l'embaràs, part, amb menció de complicació postpart

646.63  Infeccions del tracte genitourinari en l'embaràs, estat o complicació prepart

646.64  Infeccions del tracte genitourinari en l'embaràs, estat o complicació postpart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 181  Altres complicacions de l'embaràs

 

646.5  646.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat