11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Principals complicacions relacionades amb l'embaràs (640-649)  (IC)

646  Altres complicacions de l'embaràs no classificades a cap altre lloc  (IC)

646.4  Neuritis perifèrica en l'embaràs

Dona SpaceHtm12-55 anys

Conté:

646.40  Neuritis perifèrica en l'embaràs, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

646.41  Neuritis perifèrica en l'embaràs, part, amb menció de l'estat prepart o sense

646.42  Neuritis perifèrica en l'embaràs, part, amb menció de complicació postpart

646.43  Neuritis perifèrica en l'embaràs, estat o complicació prepart

646.44  Neuritis perifèrica en l'embaràs, estat o complicació postpart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 181  Altres complicacions de l'embaràs

 

646.3  646.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat