11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Principals complicacions relacionades amb l'embaràs (640-649)  (IC)

646  Altres complicacions de l'embaràs no classificades a cap altre lloc  (IC)

646.2  Nefropatia no especificada en l'embaràs, sense menció d'hipertensió

Malaltia renal inespecificada d'embaràs,  sense menció d'hipertensió.  Urèmia,  albuminúria,  proteïnúria

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

albuminúria gravídica o puerperal, sense menció d'hipertensió

malaltia renal NE en l'embaràs o el puerperi, sense menció d'hipertensió

nefropatia NE en l'embaràs o el puerperi, sense menció d'hipertensió

proteïnúria gestacional

urèmia en l'embaràs o el puerperi, sense menció d'hipertensió

Exloure:

l'associada amb hipertensió (642.0-642.9)

Conté:

646.20  Nefropatia no especificada en l'embaràs, sense menció d'hipertensió, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

646.21  Nefropatia no especificada en l'embaràs, sense menció d'hipertensió, part, amb menció de l'estat prepart o sense

646.22  Nefropatia no especificada en l'embaràs, sense menció d'hipertensió, part, amb menció de complicació postpart

646.23  Nefropatia no especificada en l'embaràs, sense menció d'hipertensió, estat o complicació prepart

646.24  Nefropatia no especificada en l'embaràs, sense menció d'hipertensió, estat o complicació postpart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 181  Altres complicacions de l'embaràs

 

646.1  646.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat