11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Principals complicacions relacionades amb l'embaràs (640-649)  (IC)

642  Hipertensió arterial que complica l'embaràs, el part i el puerperi

642.9  Hipertensió no especificada que complica l'embaràs, el part o el puerperi

Hipertensió inespecificada que complica embaràs,  part o puerperi.  HTA NOS sense albuminúria o edema

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

hipertensió NE, sense menció de proteïnúria o edema, que complica l'embaràs, el part o el puerperi

Conté:

642.90  Hipertensió no especificada que complica l'embaràs, el part o el puerperi, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

642.91  Hipertensió no especificada que complica l'embaràs, el part o el puerperi, part, amb menció de l'estat prepart o sense

642.92  Hipertensió no especificada que complica l'embaràs, el part o el puerperi, part, amb menció de complicació postpart

642.93  Hipertensió no especificada que complica l'embaràs, el part o el puerperi, estat o complicació prepart

642.94  Hipertensió no especificada que complica l'embaràs, el part o el puerperi, estat o complicació postpart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 183  Hipertensió que complica l'embaràs, el part i el puerperi

 

642.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat