11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Principals complicacions relacionades amb l'embaràs (640-649)  (IC)

642  Hipertensió arterial que complica l'embaràs, el part i el puerperi

642.4  Preeclàmpsia lleu o no especificada

Preeclàmpsia lleu o inespecificada.  HTA NOS,  benigna (no preexistent) ,  amb edema i/o albuminúria

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

hipertensió de l'embaràs, el part o el puerperi no especificada com a preexistent, amb proteïnúria o edema, o ambdós; lleu o NE

preeclàmpsia:

 lleu

 NE

toxèmia (preeclàmptica):

 lleu

 NE

Exloure:

edema de l'embaràs, sense menció d'hipertensió (646.1)

proteïnúria gravídica, sense menció d'hipertensió (646.2)

Conté:

642.40  Preeclàmpsia lleu o no especificada, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

642.41  Preeclàmpsia lleu o no especificada, part, amb menció de l'estat prepart o sense

642.42  Preeclàmpsia lleu o no especificada, part, amb menció de complicació postpart

642.43  Preeclàmpsia lleu o no especificada, estat o complicació prepart

642.44  Preeclàmpsia lleu o no especificada, estat o complicació postpart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 183  Hipertensió que complica l'embaràs, el part i el puerperi

 

642.3  642.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat