11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

639  Complicacions consecutives a avortament i embarassos ectòpic i molar

Dona SpaceHtm12-55 anys

Informació complementària

Empreu aquesta categoria quan calgui classificar separadament les complicacions classificables a un nivell de quart dígit en les categories 634-638; per exemple:

 |a) quan la complicació mateixa motiva un episodi d'assistència mèdica, mentre que l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar han estat tractats en un episodi anterior;

 |b) quan aquests trastorns són complicacions immediates d'embaràs ectòpic o d'embaràs molar classificables a 630-633 i que no poden identificar-se al nivell de quart dígit.

Conté:

639.0  Infecció del tracte genital i infecció pelviana

639.1  Hemorràgia retardada o excessiva

639.2  Lesió d'òrgans i teixits pelvians

639.3  Fallida renal

639.4  Trastorns metabòlics

639.5  Xoc

639.6  Embòlia

639.8  Altres complicacions especificades consecutives a avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar

639.9  Complicació no especificada consecutiva a avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 179  Complicacions post-avortament

 

638

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat