11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

639  Complicacions consecutives a avortament i embarassos ectòpic i molar  (IC)

639.8  Altres complicacions especificades consecutives a avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar

Altres complicacions especificades consecutives a avortament i embarassos ectòpic i molar.  Anòxia cervell

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

anòxia cerebral consecutiva a afeccions classificades a 630-638

atròfia groga aguda del fetge o necrosi hepàtica consecutiva a afeccions classificades a 630-638

aturada o insuficiència cardíaques consecutives a afeccions classificades a 630-638

infecció de les vies urinàries consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 179  Complicacions post-avortament

 

639.6  639.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat