11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

639  Complicacions consecutives a avortament i embarassos ectòpic i molar  (IC)

639.6  Embòlia

Embòlia consecutiva a avortament i embarassos ectòpic i molar.  Coàgul, gasosa, grassa, sèptica, sabó

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

embòlia (per) (de):

 coàgul sanguini consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 gasosa consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 grassa consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 líquid àmnic consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 pièmica consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 pulmonar consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 sabó consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 sèptica consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 NE consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 179  Complicacions post-avortament

 

639.5  639.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat