11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

639  Complicacions consecutives a avortament i embarassos ectòpic i molar  (IC)

639.5  Xoc

Xoc consecutiu a avortament i embarassos ectòpic i molar.  Col·lapse circulatori, xoc(postoperatori, sèptic)

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

col·lapse circulatori consecutiu a afeccions classificades a 630-638

xoc (postoperatori) (sèptic) consecutiu a afeccions classificades a 630-638

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 179  Complicacions post-avortament

 

639.4  639.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat