11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

639  Complicacions consecutives a avortament i embarassos ectòpic i molar  (IC)

639.3  Fallida renal

Insuficiència renal consecutiva a avortament i embarassos ectòpic i molar. Oligúria, urèmia, necrosi tubular

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

fallida renal (aguda) consecutiva a afeccions classificades a 630-638

necrosi renal tubular consecutiva a afeccions classificades a 630-638

oligúria consecutiva a afeccions classificades a 630-638

tancament renal consecutiu a afeccions classificades a 630-638

urèmia consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 179  Complicacions post-avortament

 

639.2  639.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat