11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

639  Complicacions consecutives a avortament i embarassos ectòpic i molar  (IC)

639.2  Lesió d'òrgans i teixits pelvians

Dany d'òrgans i teixits pelvians consecutiu a avortament i embarassos ectòpic i molar.  Perforació úter

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

laceració, perforació o esquinçament de:

 bufeta urinària consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 coll uterí consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 intestí consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 lligament ample consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 teixit periuretral consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 úter consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 vagina consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 179  Complicacions post-avortament

 

639.1  639.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat