11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

639  Complicacions consecutives a avortament i embarassos ectòpic i molar  (IC)

639.1  Hemorràgia retardada o excessiva

Hemorràgia retardada o excessiva consecutiva a avortament i embarassos ectòpic i molar. Hemòlisi intravas.

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

afibrinogenèmia consecutiva a afeccions classificades a 630-638

hemòlisi intravascular consecutiva a afeccions classificades a 630-638

síndrome de desfibrinació consecutiva a afeccions classificades a 630-638

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 179  Complicacions post-avortament

 

639.0  639.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat