11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

639  Complicacions consecutives a avortament i embarassos ectòpic i molar  (IC)

639.0  Infecció del tracte genital i infecció pelviana

Infecció d'aparell genital i pelviana consecutiva a avortament i embarassos ectòpic i molar.  Endometritis

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

endometritis consecutiva a afeccions classificades a 630-638

parametritis consecutiva a afeccions classificades a 630-638

peritonitis pelviana consecutiva a afeccions classificades a 630-638

salpingitis consecutiva a afeccions classificades a 630-638

salpingo-ooforitis consecutiva a afeccions classificades a 630-638

sèpsia NE consecutiva a afeccions classificades a 630-638

septicèmia NE consecutiva a afeccions classificades a 630-638

Exloure:

infecció de les vies urinàries (639.8)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 179  Complicacions post-avortament

 

639.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat