11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

638  Temptativa fallida d'avortament

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

Inclou:

 temptativa fallida de provocar l'avortament (legal)

Exloure:

avortament incomplet (634.0-637.9)

Conté:

638.0  Complicada per infecció del tracte genital i infecció pelviana

638.1  Complicada per hemorràgia retardada o excessiva

638.2  Complicada per lesió d'òrgans i teixits pelvians

638.3  Complicada per fallida renal

638.4  Complicada per trastorn metabòlic

638.5  Complicada per xoc

638.6  Complicada per embòlia

638.7  Amb altres complicacions especificades

638.8  Amb complicació no especificada

638.9  Sense menció de complicació

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 178  Avortament induït

 

637  639

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat