11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

638  Temptativa fallida d'avortament  (Ex.)

638.2  Complicada per lesió d'òrgans i teixits pelvians

Temptativa fallida d'avortament,  complicat per dany d'òrgans i teixits pelvians

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

laceració, perforació o esquinçament de:

 bufeta urinària

 úter

Informació complementària

qualsevol afecció classificable a 639.2, amb afecció classificable a 634-638

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 178  Avortament induït

 

638.1  638.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat