11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

637  Avortament no especificat

Avortament inespecificat

Dona SpaceHtm12-55 anys

Conté:

637.0  Complicat per infecció del tracte genital i infecció pelviana

637.1  Complicat per hemorràgia retardada o excessiva

637.2  Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians

637.3  Complicat per fallida renal

637.4  Complicat per trastorn metabòlic

637.5  Complicat per xoc

637.6  Complicat per embòlia

637.7  Amb altres complicacions especificades

637.8  Amb complicació no especificada

637.9  Sense menció de complicació

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 178  Avortament induït

 

636  638

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat