11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

637  Avortament no especificat

637.9  Sense menció de complicació

Avortament inespecificat,  sense menció de complicació

Dona SpaceHtm12-55 anys

Conté:

637.90  Sense menció de complicació, no especificat

637.91  Sense menció de complicació, incomplet

637.92  Sense menció de complicació, complet

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 178  Avortament induït

 

637.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat