11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

636  Avortament provocat il·legalment

Dona SpaceHtm12-55 anys

Conté:

636.0  Complicat per infecció del tracte genital i infecció pelviana

636.1  Complicat per hemorràgia retardada o excessiva

636.2  Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians

636.3  Complicat per fallida renal

636.4  Complicat per trastorn metabòlic

636.5  Complicat per xoc

636.6  Complicat per embòlia

636.7  Amb altres complicacions especificades

636.8  Amb complicació no especificada

636.9  Sense menció de complicació

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 178  Avortament induït

 

635  637

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat