11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

635  Avortament provocat legalment

Dona SpaceHtm12-55 anys

Conté:

635.0  Complicat per infecció del tracte genital i infecció pelviana

635.1  Complicat per hemorràgia retardada o excessiva

635.2  Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians

635.3  Complicat per fallida renal

635.4  Complicat per trastorn metabòlic

635.5  Complicat per xoc

635.6  Complicat per embòlia

635.7  Amb altres complicacions especificades

635.8  Amb complicació no especificada

635.9  Sense menció de complicació

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 178  Avortament induït

 

634  636

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat