11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

635  Avortament provocat legalment

635.5  Complicat per xoc

Avortament legal,  complicat per xoc

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

col·lapse circulatori

xoc (postoperatori) (sèptic)

Informació complementària

qualsevol afecció classificable a 639.5, amb afecció classificable a 634-638

Conté:

635.50  Complicat per xoc, no especificat

635.51  Complicat per xoc, incomplet

635.52  Complicat per xoc, complet

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 178  Avortament induït

 

635.4  635.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat