11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

634  Avortament espontani

Dona SpaceHtm12-55 anys

Conté:

634.0  Complicat per infecció del tracte genital i infecció pelviana

634.1  Complicat per hemorràgia retardada o excessiva

634.2  Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians

634.3  Complicat per fallida renal

634.4  Complicat per trastorn metabòlic

634.5  Complicat per xoc

634.6  Complicat per embòlia

634.7  Amb altres complicacions especificades

634.8  Amb complicació no especificada

634.9  Sense menció de complicació

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 177  Avortament espontani

 

633  635

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat