11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

634  Avortament espontani

634.6  Complicat per embòlia

Avortament espontani,  complicat per embòlia

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

embòlia:

 líquid àmnic

 pulmonar

 NE

Informació complementària

qualsevol afecció classificable a 639.6, amb afecció classificable a 634-638

Conté:

634.60  Complicat per embòlia, no especificat

634.61  Complicat per embòlia, incomplet

634.62  Complicat per embòlia, complet

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 177  Avortament espontani

 

634.5  634.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat