11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

634  Avortament espontani

634.2  Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians

Avortament espontani,  complicat per dany de teixits i òrgans pelvians

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

laceració, perforació o esquinçament de:

 bufeta urinària

 úter

Informació complementària

qualsevol afecció classificable a 639.2, amb afecció classificable a 634-638

Conté:

634.20  Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians, no especificat

634.21  Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians, incomplet

634.22  Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians, complet

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 177  Avortament espontani

 

634.1  634.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat