11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

634  Avortament espontani

634.1  Complicat per hemorràgia retardada o excessiva

Avortament espontani,  complicat per hemorràgia retardada o excessiva

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

afibrinogenèmia

hemòlisi intravascular

síndrome de desfibrinació

Informació complementària

qualsevol afecció classificable a 639.1, amb afecció classificable a 634-638

Conté:

634.10  Complicat per hemorràgia retardada o excessiva, no especificat

634.11  Complicat per hemorràgia retardada o excessiva, incomplet

634.12  Complicat per hemorràgia retardada o excessiva, complet

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 177  Avortament espontani

 

634.0  634.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat