11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

631  Altres productes anòmals de concepció

Altres productes anormals de concepció.  Mola:  NOS,  carnosa,  molsuda,  pètria;  ou malmès

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

mola:

 carnosa

 molsuda

 pètria

 NE

ou malmès

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 181  Altres complicacions de l'embaràs

 

630  632

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat