11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Embaràs ectòpic i embaràs molar (630-633)  (IC)

630  Mola hidatiforme

Mola hidatiforme.  Malaltia trofoblàstica NOS,  mola vesicular

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

malaltia trofoblàstica NE

mola vesicular

Exloure:

corioadenoma (destructiu) (236.1)

corioepitelioma (181)

mola hidatiforme maligna (236.1)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 181  Altres complicacions de l'embaràs

 

631

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat