9. Malalties de l'aparell digestiu (520-579)

Altres malalties de l'aparell digestiu (570-579)

579  Malabsorció intestinal

Conté:

579.0  Malaltia celíaca

579.1  Esprue tropical

579.2  Síndrome de la nansa cega

579.3  Altres malabsorcions postperatòries i malabsorcions postoperatòries no especificades

579.4  Esteatorrea pancreàtica

579.8  Altres malabsorcions intestinals especificades

579.9  Malabsorció intestinal no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

578

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat