9. Malalties de l'aparell digestiu (520-579)

Altres malalties de l'aparell digestiu (570-579)

577  Malalties de pàncrees

Conté:

577.0  Pancreatitis aguda

577.1  Pancreatitis crònica

577.2  Quist i pseudoquist de pàncrees

577.8  Altres malalties especificades de pàncrees

577.9  Malaltia de pàncrees no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 152  Trastorn pancreàtic (no diabètic)

 

576  578

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat