9. Malalties de l'aparell digestiu (520-579)

Altres malalties de l'aparell digestiu (570-579)

577  Malalties de pàncrees

577.8  Altres malalties especificades de pàncrees

Altres malalties especificades de pàncrees.  Atròfia,  càlcul,  cirrosi,  fibrosi;  infantilisme pancreàtic

Termes d'inclusió

atròfia de pàncrees

càlcul de pàncrees

cirrosi de pàncrees

fibrosi de pàncrees

infantilisme pancreàtic

necrosi pancreàtica:

 asèptica

 grassa

 NE

pancreaticolitiasi

Exloure:

esteatorrea pancreàtica (579.4)

malaltia fibroquística del pàncrees (277.00-277.09)

tumor de cèl·lules d'illots pancreàtics (211.7)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 152  Trastorn pancreàtic (no diabètic)

 

577.2  577.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat