9. Malalties de l'aparell digestiu (520-579)

Altres malalties de l'aparell digestiu (570-579)

571  Malaltia hepàtica crònica i cirrosi

571.5  Cirrosi hepàtica sense menció d'alcohol

Cirrosi hepàtica sense menció d'alcohol:  Cirrosi fetge:  NOS, criptogènica, macro/micronodular, postnecròtica

Termes d'inclusió

atròfia groga guarida (hepàtica)

cirrosi hepàtica:

 criptogènica

 macronodular

 micronodular

 posthepatítica

 postnecròtica

 NE

cirrosi portal

Informació complementària

Codifiqueu primer, si escau, l'hepatitis vírica (aguda) (crònica) (070.0-070.9).

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 151  Altra malaltia de fetge

 

571.4  571.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat