9. Malalties de l'aparell digestiu (520-579)

Altres malalties de l'aparell digestiu (570-579)

570  Necrosi hepàtica aguda i subaguda

Necrosi hepàtica aguda i subaguda. Insuficiència fetge aguda, necrosi hepàtica, degeneració parenquimàtica

Termes d'inclusió

atròfia groga (hepàtica) (aguda) (subaguda)

degeneració hepàtica parenquimàtica

fallida hepàtica aguda

hepatitis aguda o subaguda, no especificada com a infecciosa

necrosi hepàtica (aguda) (difusa) (massiva) (subaguda)

Exloure:

hepatitis sèrica (070.2-070.3)

hepatitis vírica (070.0-070.9)

icterícia greu del nadó (773.0-773.2)

 associada amb:

   avortament (634-638 amb .7, 639.8)

   embaràs, part o puerperi (646.7)

   embaràs ectòpic o embaràs molar (639.8)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 151  Altra malaltia de fetge

 

571

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat