8. Malalties de l'aparell respiratori (460-519)  (IC)

Altres malalties de l'aparell respiratori (510-519)

518  Altres malalties pulmonars

Altres malalties de pulmó

Conté:

518.0  Col·lapse pulmonar

518.1  Emfisema intersticial

518.2  Emfisema compensador

518.3  Eosinofília pulmonar

518.4  Edema agut de pulmó no especificat

518.5  Insuficiència pulmonar consecutiva a traumatisme i cirurgia

518.6  Aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica

518.7  Lesió pulmonar aguda per transfusió (TRALI)

518.8  Altres malalties pulmonars

 

Pàgina similar en anglès

 

517  519

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat