8. Malalties de l'aparell respiratori (460-519)  (IC)

Altres malalties de l'aparell respiratori (510-519)

511  Pleuresia  (Ex.)

511.8  Altres formes especificades d'embassament, excepte les tuberculoses

Altres formes especificades d'embassament pleural, excepte tuberculoses.  Hemotòrax,  hidrotòrax

Exloure:

embassament de causa traumàtica (860.2-860.5, 862.29, 862.39)

Conté:

511.81  Embassament pleural maligne

511.89  Altres formes especificades d'embassament, excepte les tuberculoses

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 130  Pleuresia, pneumotòrax, col·lapse pulmonar

 

511.1  511.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat