8. Malalties de l'aparell respiratori (460-519)  (IC)

Pneumoconiosis i altres malalties pulmonars provocades per agents externs (500-508)

502  Pneumoconiosi per altres sílices o silicats

Pneumoconiosi deguda a altres sílexs o silicats. Fibrosi silicòtica pulmó, silicosi, pneumoconiosi per talc

Termes d'inclusió

fibrosi pulmonar silicòtica (massiva)

pneumoconiosi per talc

silicosi (simple) (complicada)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 132  Malaltia pulmonar deguda a agents externs

 

501  503

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat