8. Malalties de l'aparell respiratori (460-519)  (IC)

Malaltia pulmonar obstructiva crònica i afeccions relacionades (490-496)

496  Obstrucció crònica de les vies respiratòries no classificada a cap altre lloc

Obstrucció crònica vies aèries no classificada en un altre lloc. Crònica:  mal. pulmonar obstructiva [MPOC]

Termes d'inclusió

malaltia pulmonar crònica NE

malaltia pulmonar obstructiva crònica

malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC] NE

Informació complementària

Aquest codi no es pot emprar amb cap codi de les categories 491-493.

Exloure:

malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC] especificada (com a) (amb):

 alveolitis al·lèrgica (495.0-495.9)

 asma (493.2)

 bronquièctasi (494.0-494.1)

 bronquitis (491.20-491.22)

   amb emfisema (491.20-491.22)

 descompensada (491.21)

 emfisema (492.0-492.8)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 127  Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi

 

495

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat