8. Malalties de l'aparell respiratori (460-519)  (IC)

Malaltia pulmonar obstructiva crònica i afeccions relacionades (490-496)

491  Bronquitis crònica  (Ex.)

491.2  Bronquitis crònica obstructiva  (Ex.)

491.21  Amb exacerbació (aguda)

Bronquitis crònica obstructiva amb exacerbació (aguda)

Termes d'inclusió

descompensació de la malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC]

descompensació de la malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC] amb exacerbació

exacerbació aguda de la malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC]

Exloure:

asma obstructiva crònica amb exacerbació aguda (493.22)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 127  Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi

 

491.20  491.22

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat