7. Malalties de l'aparell circulatori (390-459)

Malalties d'artèries, arterioles i capil·lars (440-449)

444  Embòlia i trombosi arterials

Embolisme i trombosi arterials

Termes d'inclusió

Inclou:

 infart:

   embòlic

   trombòtic

 oclusió

Exloure:

ateroembòlia (445.01-445.89)

embòlia arterial sèptica (449)

embòlia i trombosi arterials que compliquen:

 avortament (634-638 aamb .6, 639.6)

 embaràs ectòpic o embaràs molar (639.6)

 embaràs, part o puerperi (673.0-673.8)

Conté:

444.0  D'aorta abdominal

444.1  D'aorta toràcica

444.2  D'artèries de les extremitats

444.8  D'altres artèries especificades

444.9  D'artèria no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 116  Embolisme o trombosi d'artèria aòrtica o perifèrica

 

443  445

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat