7. Malalties de l'aparell circulatori (390-459)

Altres formes de cardiopatia (420-429)

424  Altres malalties de l'endocardi  (Ex.)

424.0  Trastorns de la vàlvula mitral

Valvulopatia mitral.  Mitral:  NOS causa especificada, excepte reumàtica: incompetència, insuficiència

Termes d'inclusió

incompetència (valvular) mitral de causa especificada, excepte reumàtica

incompetència (valvular) mitral NE

insuficiència (valvular) mitral de causa especificada, excepte reumàtica

insuficiència (valvular) mitral NE

regurgitació (valvular) mitral de causa especificada, excepte reumàtica

regurgitació (valvular) mitral NE

Exloure:

estenosi (valvular) mitral (394.0)

fallida de la (valvula) mitral (394.9)

les afeccions de la llista:

 especificades com a reumàtiques (394.1)

 no especificades com a causa, però amb menció de:

   estenosi o obstrucció mitral (394.2)

   valvulopaties aòrtiques (396.0-396.9)

malaltia (valvular) mitral (394.9)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 96  Trastorn de vàlvula cardíaca

 

424.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat