7. Malalties de l'aparell circulatori (390-459)

Cardiopatia reumàtica crònica (393-398)

397  Malalties d'altres estructures endocardíaques

397.0  Valvulopaties tricuspídiques

Valvulopatia tricúspide.  Tricúspide (valvular) (reumàtica) : insuficiència, obstrucció, regurgitacio, estenosi

Termes d'inclusió

estenosi (valvular) (reumàtica) tricuspídica

insuficiència (valvular) (reumàtica) tricuspídica

malaltia (valvular) (reumàtica) tricuspídica

obstrucció (valvular) (reumàtica) tricuspídica

regurgitació (valvular) (reumàtica) tricuspídica

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 96  Trastorn de vàlvula cardíaca

 

397.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat