7. Malalties de l'aparell circulatori (390-459)

Cardiopatia reumàtica crònica (393-398)

396  Valvulopaties mitrals i aòrtiques

Valvulopatia mitral i aòrtica

Informació complementària

Inclou:

 afectació d'ambdues vàlvules, mitral i aòrtica, tant si s'especifica com a reumàtica com si no s'especifica.

Conté:

396.0  Estenosi de la vàlvula mitral i estenosi de la vàlvula aòrtica

396.1  Estenosi de la vàlvula mitral i insuficiència de la vàlvula aòrtica

396.2  Insuficiència de la vàlvula mitral i estenosi de la vàlvula aòrtica

396.3  Insuficiència de la vàlvula mitral i insuficiència de la vàlvula aòrtica

396.8  Afectació múltiple de les vàlvules mitral i aòrtica

396.9  Valvulopaties mitrals i aòrtiques no especificades

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 96  Trastorn de vàlvula cardíaca

 

395  397

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat